Quyền lợi khách hàng

Quyền lợi Khách hàng

Tùy vào mức mua sản phẩm của Quý khách, Công ty sẽ có những hỗ trợ sau:

  • Cung cấp SGK miễn phí cho học sinh trong năm học
  • Miễn phí học các loại ngoại ngữ
  • Hỗ trợ tiền viện phí nếu phải đi viện
  • Bốc thăm trúng thưởng
  • Và có nhiều chương trình khác nữa